จป.วิชาชีพ จป.เทคนิคขั้นสูง จป.เทคนิค ต้องได้รับการอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี และ รายงานราชการภายใน 30 วัน

เผยแพร่เมื่อ 30/10/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

จป.วิชาชีพ จป.เทคนิคขั้นสูง จป.เทคนิค
ต้องได้รับการอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี และ รายงานราชการภายใน 30 วัน

 

          เพื่อนพี่น้องชาว  จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิคขั้นสูง  และ จป.เทคนิค  ช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะจ๊ะ  ว่าอยากให้ ส.อ.ป. จัดฝึกอบรม หรือ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ  เรื่องอะไร  ทาง Link:  https://forms.gle/kaRN3PvJiDZd3rKE7  โดยผลจากการ Survey เราจะนำไปพิจารณา กำหนดหลักสูตรการอบรมให้กับ จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิคขั้นสูง  และ จป.เทคนิค ทุกๆ คน  ผ่านกิจกรรมสัมมนา Online ของ ส.อ.ป. โดยเรามี Certification ให้กับผู้ที่เข้าอบรมทุกคน   เพราะ เรื่องนี้เป็นไปตามภาระกิจตามวิสัยทัศน์ของ ส.อ.ป.  ที่เราต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานระดับสากล  

          ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 23 ที่ให้นายจ้างต้องจัดให้ “จป.วิชาชีพ  จป.เทคนิคขั้นสูง  จป.เทคนิค” ได้รับการฝึกอบรม หรือ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพิ่มเติมไม่น้อยกว่าปีละ 12 ชั่วโมง และ ต้องรายงานต่อราชการภายใน 30 วัน

          หลักสูตรการอบรม หรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
                    1. 
การฝึกอบรม
                              o 
กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
                              o 
วิชาการด้านความปลอดภัยฯ
                              o 
อื่นๆ ด้านความปลอดภัยฯ

                    2. การพัฒนาความรู้
                              o 
เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
                              o 
นำเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
                              o 
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

 

Visitors: 364,682