การป้องกันอุบัติเหตุจากการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เผยแพร่เมื่อ 12/09/2564...,
เขียนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงอารียา  หมัดสุสัน
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
               บริษัท เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส จำกัด...,

 

เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุจากการล้างทำความสะอาด
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
(High Pressure Water Jet Cleaning Services)

          ล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นงานเฉพาะด้านที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความชำนาญและต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ (Skill Assessment) เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งประเภทงานที่มีอันตราย มีความเสี่ยงในการได้รับบบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิต เช่น การสัมผัสกับน้ำแรงดันสูงที่ฉีดออกมาจากเครื่องตัดด้วยน้ำ (water jet), สายฉีดที่มีแรงดันอยู่ภายในอาจสะบัดโดยผู้ปฏิบัติงานได้, สัมผัสสารเคมี, ความร้อน, ความเย็น และเสียงดัง เป็นต้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม

                    1. สวมชุดกับฝนแบบหนา เพื่อป้องกันลำตัว คอ แขน ขา ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากน้ำและสารเคมี
                    2. 
สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันแรงกระแทก จากวัตถุหรือเศษวัตถุที่กระจายจากการฉีดล้าง
                    3. 
สวมใส่แว่นครอบตา (Goggle) และกระบังหน้า ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
                    4. 
สวมถุงมือป้องกันสารเคมีชนิดที่จับยึดวัตถุได้ง่าย เพื่อให้จับปืนฉีดน้ำหรือวัตถุอื่นๆได้สะดวก
                    5. 
สวมรองเท้านิรภัย แบบบู๊ทยางหัวเหล็ก ที่ป้องกันการลื่น และสารเคมีได้
                    6. 
สวมปลั๊กอุดหู หรือครอบหูลดเสียง
                    7. 
กรณีทำงานบนที่สูง ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการตกแบบเต็มตัว เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง
                    8. 
กรณีฉีดล้างชิ้นงานที่มีสารเคมีอันตราย ต้องใช้หน้ากากกันฝุ่นและสารเคมีแบบมีตลับกรองชนิดเต็มหน้า
                    9. 
กรณีฉีดล้างชิ้นงานในที่อับอากาศ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

          ชนิดอากาศอัด หรือ มีแหล่งจ่ายอากาศหายใจ มี 2 ชนิด คือ
                    
ชนิดถังติดตัว (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA),
                    
ชนิดถังติดตั้งประจำที่ หรือเครื่องอัดลมประจำที่ (Air-Line Respirator) ตามความเหมาะสมของงาน)

 

Visitors: 327,578