การทำงานบนที่สูง (บนกระเช้าและบนก้อนSegment)

เผยแพร่เมื่อ 18/07/2564...,
เขียนโดย คุณยัสมิน สาหลำยาตี
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
               บริษัท เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด...,

 

เรื่อง การทำงานบนที่สูง (บนกระเช้าและบนก้อน Segment)

          จากการตรวจสอบการทำงานของพวกเราทุกคน พบว่าเมื่อมีทำงานบนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นบนกระเช้า
หรือบนก้อนSegment ส่วนมากพนักงานทุกคนสวมใส่ชุดเข้มขัดนิรภัย แต่จะไม่มีการคล้องเกี่ยวตะขอเข็มขัดนิรภัยไว้กับจุดยึดที่แข็งแรง ซึ่งตามที่เราได้คุยกันไว้ดังต่อไปนี้
                    1. เมื่อมีการทำงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและคล้องเกี่ยวตะขอกับจุดยึดที่แข็งแรง และให้หัวหน้างานติดตั้งเชือกช่วยชีวิต บางพื้นที่ผู้รับเหมาหลักไม่มีการติดตั้งราวกันตกให้พวกเรา ดังนั้นบังคับให้หัวหน้างานแต่ละชุดนำเชือกช่วยชีวิตติดตัวไปทุกพื้นที่ที่เรามีการทำงาน
                    2. 
การติดตั้งเชือกช่วยชีวิต หัวหน้างานตรวจสอบสภาพจุดติดตั้งเชือกช่วยชีวิตที่ปลอดภัย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
                    3. 
ห้ามพนักงานทุกคนคล้องเกี่ยวตะขอเข็มขัดนิรภัยกับราวกันตกที่ไม่แข็งแรงเด็ดขาด ต้องตรวจสอบสภาพราวกันตกก่อนการคล้องเกี่ยวตะขอทุกครั้ง

 

Visitors: 204,824