ต้องสวมใส่เข็มขัดชิดเต็มตัว (Full body harness)

เผยแพร่เมื่อ 01/10/2564...,
เขียนโดย คุณมานะ พิจุลย์
               รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อุทยานมิตรผล กาฬสินธุ์
               บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด...,

 

เรื่อง ต้องสวมใส่เข็มขัดชิดเต็มตัว (Full body harness)

 

 

          ความสำคัญ
                    
เมื่อผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวแบบ 2 ตะขอ จะป้องกันการพลัดตกขณะปฎิบัติงาน ช่วยลดและยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง แบบ 2 ตะขอ สำหรับใช้คล้องเกี่ยวขณะมีการเคลื่อนที่ และป้องกันส่วนของร่างกายเหวี่ยงกระแทกวัตถุหรือเสาหากตกจากที่สูง

 

          ลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
                    
เกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูง ซึ่งสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรงและเสียชีวิตได้ หากไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หากมีแบบ 1ตะขออาจทำให้ส่วนของร่างกายเหวี่ยงกระแทกวัตถุหรือเสาหากตกจากที่สูง

 

Visitors: 235,081