ต้องขออนุญาตทำงาน (Work permit) ทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ 08/10/2564...,
เขียนโดย คุณมานะ พิจุลย์
               รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อุทยานมิตรผล กาฬสินธุ์
               บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด...,

 

เรื่อง ต้อง ขออนุญาตทำงาน (Work permit) ทุกครั้ง
ก่อนปฏิบัติงานเสี่ยง

 

          ความสำคัญ
                    
เพื่อการตรวจสอบสภาพความพร้อมและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เช่น ความพร้อมของเครื่องจักร คน วัตถุดับ สารเคมี ขั้นตอนการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีมาตรการความปลอดภัยในการเสี่ยง เช่น งานประกายไฟและความร้อน งานที่อับอากาศ งานบนที่สูง การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น

          ลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
                    
หากไม่มีการขออนุญาตทำงานเสี่ยง อาจไม่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อม ไม่มีการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ไม่มีมาตรการความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้มีอันตรายที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพสินธ์ เช่น ไฟไหม้ ตกจากที่สูง ขาดอากาศหายใจ เครนหรือปั้นจั่นล้มทับอาคาร/คน

 

Visitors: 235,072