ต้องหยุดเครื่องจักร ตัดแยกพลังงาน

เผยแพร่เมื่อ 15/10/2564...,
เขียนโดย คุณมานะ พิจุลย์
               รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อุทยานมิตรผล กาฬสินธุ์
               บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด...,

 

เรื่อง ต้องหยุดเครื่องจักร ตัดแยกพลังงาน

          ความสำคัญ
                    เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากพลังงานไฟฟ้า ลม ความร้อน และไฮโดรลิก เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานทำการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดเครื่องจักร ดังนั้น การหยุดเครื่องจักร การติดป้ายเตือนห้ามเดินเครื่องจักร การล็อคกุญแจ จะช่วยเตือนเพื่อนร่วมงานและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้

          ลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
                    
หากไม่มีการหยุดเครื่องจักร ตัดแยกแหล่งพลังงาน หรือเดินเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน อาจทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ทราบแล้วดำเนินการ ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานขณะทำงานหรือทำความสะอาดเครื่องจักร ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

 

Visitors: 235,070