ห้ามดัดแปลงเครื่องจักร

เผยแพร่เมื่อ 22/10/2564...,
เขียนโดย คุณมานะ พิจุลย์
               รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อุทยานมิตรผล กาฬสินธุ์
               บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด...,

 

เรื่อง ห้ามดัดแปลงเครื่องจักร

          ความสำคัญ
                    
เพื่อป้องกันเครื่องจักรความเกิดความเสียหายชำรุดจากการดัดแปลงที่ผิดหลักการ ทำให้ระบบเครื่องจักรและระบบความปลอดภัยเครื่องจักรทำงานผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับเครื่องจักร

          ลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
                    
เมื่อเครื่องจักรเกิดการทำงานผิดปกติจากการดัดแปลงที่ผิดหลักการ อาจทำให้ระบบความปลอดภัยของเครื่องจักรทำงานผิดปกติหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในการถูกเครื่องจักร หนีบ ดึงได้

Visitors: 235,069