ป้ายและเครื่องหมายด้านความปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ 09/07/2564...,
เขียนโดย คุณณัฐพงษ์ สุขเกื้อ
               EHS Manager, EMR & OHSMR
               Eagle Ottawa Thailand...,

เรื่อง ป้ายและเครื่องหมายด้านความปลอดภัย 

          กฎที่ควรปฏิบัติกับเครื่องหมายด้านความปลอดภัย
                    1. ต้องสังเกตและทำความเข้าใจกับเครื่องหมายความปลอดภัยทุกเครื่องหมายอย่างถ่องแท้
                    
2. ห้ามเคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือนำเอาแผ่นเครื่องหมายความปลอดภัยออก
                    
3. เครื่องหมายความปลอดภัยต้องสมบูรณ์ ชัดเจน และสะอาด ดังนั้นพนักงานต้องช่วยกันรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

 

 

          เครื่องหมายระวัง คือ
                    เครื่องหมายระวังมีลักษณะเป็นรูปด้านในป้ายสามเหลี่ยมสีเหลือง ใช้สำหรับเตือนอันตรายในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น


 

          เครื่องหมายห้าม คือ        
                    เครื่องหมายห้าม มีลักษณะเป็นรูปด้านในป้ายวงกลมสีแดง และมีเส้นตรงสีแดงพาดผ่านศูนย์กลาง ใช้สำหรับห้ามปฏิบัติงาน เช่น

 

 

          เครื่องหมายบังคับ
                    เครื่องหมายบังคับ มีลักษณะเป็นป้ายวงกลมสีน้ำเงิน มีรูปอยู่ด้านใน ใช้สำหรับให้ปฏิบัติตามในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น

 

 

          เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย
                    เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย มีลักษณะเป็นป้ายสีเขียว มีรูปหรืออักษรด้านใน ใช้สำหรับบอกทางหรือสภาวะที่ปลอดภัย เช่น

 

 

 

Visitors: 235,072