ห้ามพกโทรศัพท์เข้าในพื้นที่เสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ 29/10/2564...,
เขียนโดย คุณมานะ พิจุลย์
               รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อุทยานมิตรผล กาฬสินธุ์
               บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด...,

 

เรื่อง ห้ามพกโทรศัพท์เข้าในพื้นที่เสี่ยง

          ความสำคัญ
                    
การใช้โทรศัพท์ในพื้นที่เสี่ยงหรือขณะทำงาน อาจทำให้สมาธิของผู้ปฏิบัติงานน้อยลงหรือไม่ได้มองเห็นอันตรายหรือขาดความระมัดระวังในการทำงาน ดังนั้น จึงห้ามพกโทรศัพท์เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงขณะทำงานกับเครื่องจักร หรือพื้นที่ทำงานที่มียานพาหนะสัญจร เป็นต้น

          ลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
                    
เมื่อใช้โทรศัพท์ในพื้นที่เสี่ยงหรือขณะทำงาน อาจพลั้งเผลอยื่นมือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานเข้าไปยังเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ อาจทำให้ถูกเครื่องจักรหนีบ ดึง หรือมองไม่เห็นยานพาหนะ เกิดการเฉี่ยวชน เป็นต้น


Visitors: 235,069