Kiken Yoshi Training (KYT) “การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

เผยแพร่เมื่อ 16/07/2564...,
เขียนโดย คุณณัฐพงษ์ สุขเกื้อ
               EHS Manager, EMR & OHSMR
               Eagle Ottawa Thailand...,

เรื่อง Kiken Yoshi Training (KYT)
“การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์"

          KYT คืออะไร

                    K = Kiken คิเค็น หมายถึง อันตราย
                    
Y = Yoshi โยชิ หมาย การบ่งชี้อันตรายล่วงหน้า
                    
T = Training หมายถึง การอบรมให้เกิดความชำนาญ
                    
ดังนั้น KYT คือกิจกรรมเตือนสติก่อนปฏิบัติงานเพื่อขจัดความผิดพลาดที่เกิดจากคน ( HUMAN ERROR )

 

 

          หลักการทำ KYT ข้อ 1
                    
หัวหน้ากลุ่มทักทายสมาชิก และอธิบายรูปภาพที่จัดเตรียมมา (ควรเป็นรูปจริงในพื้นที่ปฏิบัติงาน)

 

 

          หลักการทำ KYT ข้อ 2
                    
สมาชิกร่วมกันค้นหาอันตรายและสาเหตุจากรูป คนละ 1 ข้อ เช่น [การยกชิ้นงานด้วยมือมีอันตรายอะไรบ้าง]

 

 

          หลักการทำ KYT ข้อ 3
                   เลือกอันตรายที่สำคัญที่สุดจากทั้งหมด เพียง 1 ข้อ จากนั้นให้ช่วยกันระดมความคิด หาแนวทาง หรือวิธีการในการป้องกันอุบัติเหตุ (โฟกัสการแก้ไขไปที่คน)

 


          หลักการทำ KYT ข้อ 4
                    
มือชี้ + ปากย้ำเตือนสติ
                    
“คำพูดสั้น ๆ ……. OK.” เช่น “จับราวบันได 2 มือ OK 
                    
และพูดสรุปสุดท้ายว่า “อุบัติเหตุ เป็น 0 โอเค"

 

Visitors: 235,069