หลักการใช้รถเข็นชิ้นงานอย่างปลอดภัย Safety Pushcart

เผยแพร่เมื่อ 23/07/2564...,
เขียนโดย คุณณัฐพงษ์ สุขเกื้อ
               EHS Manager, EMR & OHSMR
               Eagle Ottawa Thailand...,

 

เรื่อง หลักการใช้รถเข็นชิ้นงานอย่างปลอดภัย Safety Pushcart

 

          1. กฎการมองไปข้างหน้า
                    มองไปยังเส้นทางด้านหน้าเสมอ ขณะที่เข็น ระวังอย่าซ้อนของสูงเกินกว่าระดับสายตา ( 1.5 ม.)

 


          2. อย่าผลักหรือถีบ
                    
อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางร่วม เกิดอันตรายได้

 


          3. รถเข็นไม่ใช่บันได
                    
ห้ามยืนทำงานบนรถเข็นโดยเด็ดขาด อาจเกิดการพลัดตก และลื่นล้มได้ง่ายมาก

 


          4. รองเท้านิรภัยสำคัญมาก
                    
เพื่อป้องกันนิ้วแตก รองเท้านิรภัยต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานกับรถเข็น

 


          5. วางวัสดุให้สมดุล
                    
วางสิ้นค้า หรือวัตถุให้ได้สมดุล หลีกเลี่ยงการวางที่ขอบหรือมุม หากการจัดสมดุลทำได้ยาก ควรใช้สายรัดมัดให้มั่นคง แข็งแรง

 

 

Visitors: 235,077