การป้องกันและระงับอัคคีภัย Fire prevention

เผยแพร่เมื่อ 30/07/2564...,
เขียนโดย คุณณัฐพงษ์ สุขเกื้อ
               EHS Manager, EMR & OHSMR
               Eagle Ottawa Thailand...,

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย Fire prevention

          องค์ประกอบของไฟ 3 อย่าง (Fire’s element)
                    
1. ออกซิเจน มีไม่ต่ำกว่า 16% (ในบรรยากาศมี 21%)
                    
2. เชื้อเพลิง ส่วนที่เป็นไอร้อน (เชื้อเพลิงที่ไม่มีไอร้อนไฟไม่ติด)
                    
3. ความร้อน (เพียงพอทำให้เกิดการลุกไหม้)

          องค์ประกอบทั้ง 3 ต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน ไฟถึงจะลุกไหม้ การป้องกันไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบของไฟอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งออกไป จะทำให้ไฟดับทันที

 

           1. ไฟเอ คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ผ้า ไม้ กระดาษ

 

 

              2. ไฟบี คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำมัน และก๊าซต่างๆ

 

 

            3. ไฟซี คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจร

 

 

          ไฟแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

       4. ไฟดี คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะ และสารเคมีติดไฟ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย ผงแมกนีเซียม ไทเทเนียม

 

 

                5. ไฟเค คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันจากการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำมันจากไขมันสัตว์ หรือจากเนื้อสัตว์

 

          ประเภทของถังดับเพลิงในโรงงาน
                    
1) ชนิด ABFFC มีลักษณะเป็นฟองโฟม ถังสีเงิน ดับเพลิงได้ 4 ประเภท ได้แก่ ไฟเอ ไฟบี ไฟซี และไฟเค อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดับไฟคุไหม้ได้ดี ข้อเสียคือเปียกชื้นแต่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

                    2) ชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซความเย็นจัด ถังสีแดง ดับเพลิงได้ 2 ประเภท ได้แก่ ไฟบี และไฟซี เก็บได้นานมากกว่า 10 ปี ข้อดีคือไม่สกปรก และข้อเสียคือมีแรงดันสูง

                    3) ชนิดผงเคมีแห้ง เป็นผงละเอียดสีเหลืองนวล ถังสีแดง ดับไฟได้ 3 ประเภท ได้แก่ ไฟเอ ไฟบี ไฟซี อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ข้อดีคือราคาถูก แต่ไม่ดับไฟคุ สกปรก และฟุ้งกระจาย

 

          วิธีการใช้งานถังดับเพลิง 4 ขั้นตอนอย่างถูกต้อง

             1. ดึงสายฉีดออกจากตัวเครื่อง

 

               2. ปลดสลักออกจากถังดับเพลิง

 

               3. กดคันบีบให้สุด ชี้ปลายสายไปยังฐานของไฟ

 

               4. ส่ายปลายสายไปมา จนไฟดับ

 

Visitors: 235,071