ป้ายเตือนงานขนส่งวัตถุอันตราย

เผยแพร่เมื่อ 13/08/2564...,
เขียนโดย คุณวรกานต์ ศิริเกตุ
               Health Safety Environment Officer
               KNORR-BREMSE COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS (THAILAND) LTD...,

 

เรื่อง ป้ายเตือนงานขนส่งวัตถุอันตราย

 

          สำหรับงานขนส่งวัตถุอันตราย ป้ายเตือนอันตรายมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงไว้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน ผู้คนถ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทราบถึงประเภทของอันตรายที่บรรจุภัณฑ์ ทั้งหีบหอ หรือรถบรรทุก

          พนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตรายต้องอ่านและเข้าใจป้ายเตือนได้ทันที เสมือนกับการอ่านไฟจราจร โดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 4 ด้วย

 

Visitors: 235,072