มารู้จักสารเคมีอันตรายกันเถอะ

เผยแพร่เมื่อ 20/08/2564...,
เขียนโดย คุณวรกานต์ ศิริเกตุ
               Health Safety Environment Officer
               KNORR-BREMSE COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS (THAILAND) LTD...,

 

เรื่อง มารู้จักสารเคมีอันตรายกันเถอะ 

          การแบ่งประเภทของสารเคมีตามอันตราย 

                    องค์การสหประชาชาติ จำแนกประเภทสารเคมีอันตรายออกเป็น 9 ประเภท ตามสถานะและอันตรายของสารเคมี

                              ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด แบ่งเป็น 5 ชนิด

                                              

                                        1. สารและสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยการระเบิดรุนแรงฉับพลัน
                                        2. สารและสิ่งที่อาจก่ออันตรายโดยการกระจายของสะเก็ดระเบิด แต่มิใช่โดยการระเบิดรุนแรงฉับพลัน
                                        3. สารหรือสิ่งซึ่งอาจก่ออันตรายโดยเปลวไฟ พร้อมกับอันตรายจากการระเบิดบ้างเล็กน้อย
                                        4. สารหรือสิ่งซึ่งไม่ก่ออันตรายมากนัก
                                        5. สารซึ่งไม่ไวต่อการเกิดอันตรายโดยการระเบิด

 

                              ประเภทที่ 2 ก๊าซ แบ่งได้ 4 ชนิด

                                               

                                        1. ก๊าซไวไฟ ลุกติดไฟได้เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน มีเทน แอลพีจี
                                        2. ก๊าซไม่ไวไฟ ได้แก่ ก๊าชไนโตรเจน ก๊าซฮีเลี่ยม การได้รับก๊าซกลุ่มนี้ที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำให้หมดสติเนื่องจากขาดออกซิเจน
                                        3. และ 4. ก๊าซพิษและก๊าซกัดกร่อน เช่น ฟอสจีน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซกลุ่มนี้มีพิษสูง

 

                              ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
                                   จะลุกติดไฟได้เมื่อได้รับความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ  ไอระเหยของสารกลุ่มนี้บางชนิด เมื่อผสมกับอากาศจะเกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้ เช่น โทลูอีน  ไซลีน เบนซิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

                                              

                                        1. จำพวกที่มีจุดวาบไฟน้อยกว่า -18 ํC
                                        
2. จำพวกที่มีจุดวาบไฟต่ำปานกลาง (-18 ํC  แต่ไม่ถึง 23 ํC )
                                        
3. จำพวกที่มีจุดว่าไฟมากกว่า 23 ํC จนถึง 61 ํC

 

                              ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ฟอสฟอรัส กำมะถัน โซเดียม

                                              
                                        1. ของแข็งลุกติดไฟได้
                                        
2. สารที่ลุกไหม้ได้ด้วยตัวเอง
                                        
3. สารซึ่งเมื่อถูกน้ำจะก่อให้เกิดก๊าซลุกติดไฟ


                              ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซิง และสารออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
                                   
สารกลุ่มนี้สามารถทำให้สารอื่นติดไฟได้โดยการทำให้ ออกซิเจน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ สารกลุ่มนี้จะเร่งให้เพลิงไหม้รุนแรงขึ้น เช่น ไฮโปคลอไรท์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

                                               


                              ประเภทที่ 6 สารมีพิษและสารติดเชื้อ

                                              

                                        1. สารมีพิษ เช่น การหายใจและการสัมผัสสารนี้อาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ดีดีที พาราไธออน
                                        
2. สารติดเชื้อ เช่น จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์
 

                              ประเภทที่ 7 สารกัมมันตรังสี

                                              

 

                              ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน

                                              

 

                              ประเภทที่ 9 สารอันตรายอื่นๆ
                                   ซึ่งไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทอื่นได้ เช่น สารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม และของเสียอันตราย เช่น แอสเบสตอส ของเสียต่างๆ

                                              

 

Visitors: 235,070