เทคนิคการสังเกตควันไฟ

เผยแพร่เมื่อ 27/08/2564...,
เขียนโดย คุณวรกานต์ ศิริเกตุ
               Health Safety Environment Officer
               KNORR-BREMSE COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS (THAILAND) LTD...,

 

เรื่อง เทคนิคการสังเกตควันไฟ

“การฉีดน้ำเข้าไปในที่เกิดเหตุท่ามกลางกลุ่มควันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และยังเป็นการปล่อยโอกาสให้เพลิงที่กำลังลุกไหม้ติดต่อลุกลามและขยายตัวมากยิ่งขึ้น”

          ตามหลักการระงับอัคคีภัย พนักงานดับเพลิงต้องเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นถ้าเพลิงไหม้มากพนักงานดับเพลิงอาจมองไม่เห็นได้จากภายนอก ก็สามารถลงมือปฏิบัติการได้ แต่ถ้าเพียง เห็นแค่กลุ่มควันซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพลิงไหม้อะไรตรงจุดไหน การฉีดน้ำเข้าไปในที่เกิดเหตุท่ามกลางกลุ่มควันอาจก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการใช้น้ำ และยังเป็นการปล่อยโอกาสให้เพลิงที่กำลังลุกไหม้เริ่มติดต่อลุกลามและขยายตัวมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นการสังเกตกลุ่มควัน สี และกลิ่น กับทางเดินของกลุ่มควัน ก็ต้องทราบถึงสภาพของสีเชื้อเพลิงที่กำลังใหม่ด้วย

 

ข้อสังเกตสีของกลุ่มควันที่บ่งบอกถึงประเภทและชนิดของเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้

 

Visitors: 235,078