การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

เผยแพร่เมื่อ 11/09/2564...,
เขียนโดย คุณนพรัตน์ อุบลวัฒน์ 
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
               บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด...,

 

เรื่อง การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit 

          มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้แก้ปัญหาผู้ที่มีอาการชี้บ่งของโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วไม่สามารถหาโรงพยาบาลที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ คือการนำ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kit (ATK) มาให้ประชาชนได้ตรวจหาเชื้อได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ให้ความรู้ก่อนตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองดังนี้

                    1. Antigen Test Kit คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วยการเก็บตัวอย่างเชื้อจากทางจมูกหรือน้ำลาย วิธีนี้จะรู้ผลเร็วใน 10-30 นาที แต่อาจให้ผลประมาณ 90% เพราะการตรวจจะต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำไม่อย่างนั้นอาจตรวจไม่พบเชื้อ

                    2. ชุดตรวจ Antigen Test Kit ต้องผ่านการรับรองจาก อย. โดยให้ขายได้เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือสหคลินิก รวมถึงสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรรมทำหน้าที่ปฏิบัติการ โดยไม่ควรซื้อผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ต่าง ๆ

          และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควรงดการรับประทานอาหารร่วมกัน เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19

      

 

 

 

Visitors: 252,975