แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย Home Isolation

เผยแพร่เมื่อ 25/09/2564...,
เขียนโดย คุณนพรัตน์ อุบลวัฒน์ 
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
               บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด...,

 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย  Home Isolation

           ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ขอนำความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) จากบทความของอาจารย์ นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธี ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้

                      1. แยกห้องหรือเตรียมพื้นที่ให้ผู้ป่วยอยู่ห่างจากสมาชิกในบ้าน ผู้ป่วยไม่ควรออกจากบ้านโดยเด็ดขาด

                      2. สมาชิกในบ้านควรติดต่อผู้ป่วยให้น้อยที่สุด ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้กัน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

                      3. อย่ารับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในบ้าน แยกของใช้ส่วนตัว อย่าใช้สิ่งของร่วมกัน

                      4. ถ้าต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน หรือมีการรับส่งสิ่งของ ควรหมั่นล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ

                      5. แยกห้องน้ำถ้าเป็นไปได้ แต่หากต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันให้ผู้ป่วยเข้าเป็นคนสุดท้ายแล้วทำความสะอาด ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดชักโครก

                      6. ดูแลสุขภาพทั่วไป รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานยาประจำตัวตามปกติ

                      7. วัดอุณหภูมิและวัดออกซิเจนตามคำแนะนำของโรงพยาบาล หมั่นสังเกตอาการผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ

           หากเรารู้จักวิธีการดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัวอย่างถูกวิธี จะทำให้การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ลดน้อยลงไปด้วย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

   

 

Visitors: 212,045