การตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งาน ตามหลัก BEWAGON โดยใช้เทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ 02/10/2564...,
เขียนโดย คุณอรรถกร ไชยทรัพย์มังกร 
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
               บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (ธุรกิจห้าดาว)...,

 

เรื่อง การตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งาน
ตามหลัก
BEWAGON โดยใช้เทคโนโลยี

          บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (ธุรกิจห้าดาว) ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยฯยานยนต์ จึงมีนโยบายด้านการบริหารงานยานยนต์ ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนใช้งาน โดยให้พนักงานตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีในการสแกนผ่าน QR CODE เพื่อรวดเร็วต่อการตรวจสอบและลดใช้กระดาษ รวมถึงง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการดึงข้อมูลมาตรวจสอบ

          บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (ธุรกิจห้าดาว) ได้จัดทำการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนใช้งานโดยใช้หลักการ BEWAGON โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Brake เป็นการตรวจสอบเบรกด้วยการทดลองเหยียบเบรกเมื่อเริ่มขับไป 3 – 5 เมตรแรก และยังเป็นการตรวจสอบผ้าเบรกด้วย

 

Electricity การตรวจสอบระบบไฟของรถยนต์ทั้งหมด และยังหมายถึงการตรวจระบบแบตเตอรี่ ระบบแตร และที่ปัดน้ำฝน
ซึ่งควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
เสมอ

 

Water การตรวจสอบระดับน้ำในถังพักน้ำสำรอง ซึ่งควรที่จะอยู่ในระดับสูงสุด ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำล้างกระจกให้พร้อมใช้งาน
ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อ 
โดยทดสอบหม้อน้ำรั่วด้วยการค่อยๆเติมน้ำในหม้อน้ำ

 

Air การตรวจระบบแอร์ทุก 3 เดือน การตรวจเช็คลมยางและดอกยาง ซึ่งดอกยางไม่ควรลึกน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
และยางควรมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันผลิต และ A ยังหมายถึงการตรวจสอบควันดำ
เพราะควันดำมักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของรถ

 

Gasoline การตรวจเช็คสภาพของไส้กรองพร้อมและถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับ

 

Oil การตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ำมันคลัทช์
และน้ำมันเฟืองท้ายให้อยู่ในระดับมาตรฐานครับ โดยสามารถ
ตรวจสอบใต้ท้องรถว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่
และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่บริษัทกำหนด

 

Noise การตรวจเสียงดังของเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย และส่วนต่างๆ ของรถยนต์ว่ามีความดังผิดปกติหรือไม่
เพราะเสียงถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ได้เช่นกัน

 

          การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนใช้งาน โดยให้พนักงานตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีในการสแกนผ่าน QR CODE จะง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

 

Visitors: 327,578