ชั่วโมงต้อง (ชื่น) ชม

เผยแพร่เมื่อ 10/07/2564...,
เขียนโดย คุณวาสนา วิรัตน์ 
               HSSE Supervisor
               Thai Rotary Engineering Co., Ltd....,

 

เรื่อง ชั่วโมงต้อง (ชื่น) ชม

          ห้วงเวลาสำคัญที่สุดของแต่ละวันในการทำงาน เมื่อมองจากมุมของคนเป็น จปว. คงหนีไม่พ้น “ช่วงเช้าๆ” ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงาน ดังคำกล่าวจากหนังสือของคนดังที่ประสบความสำเร็จที่ว่า ‘จงเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ดีแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ดี’ เรื่อง safety ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกัน

          หนึ่งในหลายประเด็นดีๆ ที่มักถูกเลือกมาบรรจุไว้เพื่อพูดคุยสื่อสารกันในกิจกรรม Safety Talk หรือ Tool Box Talk (แล้วแต่จะเรียกตามความถนัดค่ะ) นั่นคือ การประกาศผลคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย Safety Man of the Month พร้อมมอบของรางวัล

 

          แล้วมีแนวทางอย่างไรบ้างล่ะ เราลองมาดูกันเลยค่ะ โดยเริ่มจาก จปว. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีดำเนินการ และเสนอขออนุมัติโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งตัวอย่างมีดังนี้
                    1. 
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งเป็นบุคคลต้นแบบให้กับเพื่อนร่วมงาน และนำไปสู่การบรรลุ KPI ”อุบัติเหตุเป็นศูนย์”
                    2. 
เป้าหมาย: ต้องจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 3 ท่านต่อเดือน
                    3. 
วิธีดำเนินการ มีดังนี้
                              
1) จปว. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ พนักงานต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และไม่เคยได้รับหนังสือเตือนกระทำผิดทุกกรณี
                              
2) เชิญหัวหน้างาน ระดับ Foreman และ Supervisor แผนกต่างๆ ร่วมเสนอรายชื่อพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัยจากแผนกของตนเอง
                              
3) นำรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าในที่ประชุม คปอ. เพื่อคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย อันดับที่ 1, 2 และ 3
                              
4) จปว.จัดเตรียมของรางวัล และจัดทำใบประกาศนียบัตรโดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทลงนาม
                              
5) ประกาศผลในกิจกรรม Safety Talkโดยเชิญผู้จัดการแผนกต่างๆ เป็นผู้มอบของรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้พนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย อันดับที่ 1, 2 และ 3
                              
6) เชิญพนักงานที่ผ่านการคัดเลือก มากล่าวสั้นๆ ถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสไตล์ตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคน
                              
7) จปว. กล่าวชื่นชม รวมทั้งเชิญชวนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตนตามบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจนได้ผ่านการคัดเลือกและรับรางวัล

          สุดท้ายแล้วเชื่อว่า ผลตอบแทนในรูปแบบของรางวัลที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด หากแต่เป็น ‘ความปลอดภัย’ในการทำงานที่เกิดขึ้นและ (น่าจะ) ยังคงมีอยู่ในหัวจิตหัวใจของพนักงานทุกคนทุกระดับนั้นต่างหากที่ จปว. อย่างพวกเรามุ่งหวังตั้งใจค่ะ

 

 

Visitors: 386,098