On the Job Training รู้จริงเมื่อลงมือ

เผยแพร่เมื่อ 07/08/2564...,
เขียนโดย คุณประสงค์ แถวเนิน 
               รองผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
               บริษัท Thai Rotary Engineering Co., Ltd....,

 

เรื่อง On the Job Training รู้จริงเมื่อลงมือ

          เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน สิ่งแรกที่ทุกบริษัทมักจะต้องทำ คือ อบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่กำหนด จากนั้นก็จะอาจมีการอบรมตามที่ระบุไว้ JD หรือใบพรรณนาหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถตามที่สถานประกอบการคาดหวังไว้ จากนั้นระหว่างที่ทำงาน อาจจะมีการอบรมเป็นระยะ และส่วนมากที่หลายสถานประกอบการมักจะทำกันก็คือ จัดหลักสูตรอบรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ผู้เขียนก็เช่นกันจัดคอร์สให้พนักงานตามที่แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องจะแจ้งขอมา

          ตัวผู้เขียนเคยคิดว่า การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจะมีประสิทธิภาพนั้นควรอบรมในห้องเรียน และมีระยะเวลาที่พอประมาณ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ให้ได้ตามมากที่สุด จนเมื่อผู้เขียนประสบเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนความคิดจากการณ์ทำงานแห่งหนึ่ง ที่พบว่า มีสติถิเกิดอุบัติเหตุแบบถี่ยิบ ถี่จนชนิดที่พอมีคนเดินเข้ามานี่ ต้องถามว่าเกิดเหตุอะไรชึ้นอีก เรียกกันได้ว่าจิตตกกันทีเดียว ซึ่งจากการค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขป้องกัน จนสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายวันได้

          หนึ่งในวิธีที่นำมาใช้คือ On the Job Training (OJT) หรือ การสอนงานหรืออบรมขณะปฏิบัติงานเฉพาะเจาะลงไปเป็นเรื่องๆ แบบสั้นๆ ง่ายๆ ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที แต่ทำจริงจัง และวิธีการทำต้องไม่ยุ่งยาก ซึ่งผู้เขียนมีแนวทาง ดังนี้
                    
1.  เลือกหัวข้อที่ต้องการสอนหรือให้ความรู้แบบ On the Job Training (OJT) พิจารณาจาก
                              
1.1 เรื่องที่พบว่าอาจเกิด หรือเกิดอุบัติเหตุบ่อย (unsafe acc, unsafe con., near miss)
                              
1.2 งานที่มีความเสี่ยงสูง
                              
1.3 งานที่มีความสลับซับซ้อน
                              
1.4 งานที่การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย
                              
1.5 งานที่มีผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก
                    2. 
วางแผนอบรมโดย นำจากข้อ 1. โดยอาจแบ่งการอบรมเป็น
                              
2.1 รายสัปดาห์
                              
2.2 รายเดือน
                              
2.3 รายไตรมาส
                              
2.4 รายปี               
                    
3. คัดเลือกผู้สอน จากตำแหน่งหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
                    
4. แบ่งกลุ่มพนักงานเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน และกำหนดเวลาครั้งละ 15-30 นาที
                    
5. เน้นให้สอนงานหรืออบรม ณ พื้นที่ทำงาน, เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง
                    6. 
วัดผลหลังจากอบรมเสร็จแล้ว เป็นรูปแบบสอบถามความเข้าใจ และผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการให้ดู ไม่ควรวัดผลด้วยข้อสอบแบบ ก. ข. ค. ง.
                    
7. ควรมีการอบรมทบทวนเป็นระยะ อาจทุก 1 เดือน หรือ 3 เดือน และควรมีการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง

          การสอนงานหรืออบรมสั้นขณะปฏิบัติงาน หรือ On the Job Training (OJT) เป็นการอบรมแบบเน้นที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลาง และลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงานทำได้จริง และที่สำคัญต้องอบรม ณ สถานที่จริงใช้อุปกรณ์ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงโดยตรง ทำให้เรียนรู้ได้จริง และใช้เวลาไม่นาน ไม่รบกวนเวลาของทุกฝ่ายมากนัก จึงถือว่าเหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านความปลอดภัยได้ดี

 

Visitors: 391,469