ตรวจโควิดด้วยตนเองด้วยชุด ATK (Antigen Test Kit)

เผยแพร่เมื่อ 16/09/2564...,
เขียนโดย คุณวิภาพร กิตติโพวานนท์
               จป.วิชาชีพ
               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
...,

 

เรื่อง ตรวจโควิดด้วยตนเองด้วยชุด ATK (Antigen Test Kit)

          ถึงแม้การตรวจด้วย RT-PCR จะได้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำ แต่ก็รอผลค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวัน ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แนวทางการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK , กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะช่วยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลเป็นบวก (ผลบวก = ติดเชื้อ) เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้มากขึ้น ในกรณีที่มีผลเป็นลบ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อ ยังคงต้องกักตัวเฝ้าดูอาการต่อไป จนครบ 14 วัน

          สำหรับขั้นตอนการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ถึงจะไม่ยากแต่ก็ไม่ถึงกับง่าย ผู้ตรรวจต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจ ดังแสดงในแผนภาพ

          นอกเหนือจากการ swab อย่างถูกวิธีจะส่งผลให้ผลการตรวจเป็นไปอย่างแม่นยำแล้ว อย่าลืม ก่อนทิ้งชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ต้องปิดปากถุงให้สนิท แล้วนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ เพื่อให้นำไปกำจัดอย่างถูกต้องและความปลอดภัยต่อสังคมค่ะ

 

Visitors: 355,921