16 ชุดตรวจ ATK ที่ผ่าน อย.

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2564...,
เขียนโดย คุณวิภาพร กิตติโพวานนท์
               จป.วิชาชีพ
               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
...,

 

เรื่อง ชุดตรวจ ATK ที่ผ่าน อย.

          การตรวจเชื้อโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิธี Rapid Antigen Test วิธีนี้ตรวจง่าย รู้ผลไว ราคาไม่แพง และ วิธี RT-PCR ได้ผลแม่นยำกว่า Rapid Antigen Test แต่ราคาแพงและใช้เวลาในการแปลผลนานกว่า ซึ่งอาจจะไม่ทันการสำหรับการคัดกรองกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (กลุ่มเสี่ยง)

          ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (กลุ่มเสี่ยง) ใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 (ATK) ด้วยตนเอง แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 (ATK) ด้วยตนเอง ที่เราซื้อมาใช้นั้นได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ จาก
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอาหารและยา (อย.) ดัง QR-code ที่แสดงในแผนภาพ

          สำหรับวิธีการตรวจสอบ ทำได้เพียง 2 ขั้นตอน เพียงสแกน QR-code แล้วเลือกชุดตรวจ ATK self test เพื่อตรวจสอบว่า ยี่ห้อชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 (ATK) ด้วยตนเองผ่านการรับรองจาก อย. แล้วหรือไม่ เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้การตรวจคัดกรองจากชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 (ATK) ด้วยตนเอง มีความแม่นยำในการแปลผลเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 355,914