ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง แบบไหนติด-ไม่ติด ?

เผยแพร่เมื่อ 28/10/2564...,
เขียนโดย คุณวิภาพร กิตติโพวานนท์
               จป.วิชาชีพ
               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
...,

 

เรื่อง ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง แบบไหนติด-ไม่ติด ?

          ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง หลายต่อหลายคนก็หวาดระแวงและพยายามเฝ้าระวังตนเองว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วหรือยัง ซึ่งในโลกออนไลน์มีมากมายหลายวิธี แต่ถ้าไม่ชัวร์ อย่าแชร์ เพราะนอกจากจะเชื่อถือไม่ได้แล้ว ยังอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อีกด้วย

          คำถามยอดฮิตที่รวบรวมจาก Youtube : Mahidol channel มีดังนี้ (ดังแสดงในแผนภาพ)
          1. 
ตรวจโควิดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เชื่อได้ 100%
                    
>> เชื่อไม่ได้ 100% เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ผู้ป่วยโควิด-19 หลายคนอาจจะไม่ได้มีอาการไข้ขึ้นสูง มีเพียงจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ดังนั้น การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว เชื่อไม่ได้ 100% แต่มีประโยชน์สำหรับคัดกรองในกลุ่มคนที่มีอาจจะมีไข้โดยไม่รู้ตัว
          2. 
กลั้นหายใจเกิน 10 วินาที = ไม่ติดโควิด-19
                    
>> ไม่จริง และอย่าหาทำ เพราะในคนปกติ สามารถกลั้นหายใจได้ 10 วินาที อยู่แล้ว แต่สำหรับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคปอดอุดกั้น โรคหัวใจ เป็นต้น การกลั้นหายใจเกิน 10 วินาที อาจจะเกิดผลเสียกับสุขภาพได้
          3. 
ตรวจ ATK ไม่เจอ = ปลอดภัย
                    
>> ไม่จริง เพราะการตรวจ ATK มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้จากหลายปัจจัย เช่น ตรวจผิดวิธี/แยงไม้ swab ลึกไม่พอ, เก็บชุดตรวจในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม, ชุดตรวจหมดอายุ, อ่านผลตรวจผิด เป็นต้น

          การแชร์ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ เพื่อป้องกันการส่งต่อเฟคนิวส์ (Fake news) ซึ่งนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังส่งผลเสียและเกิดผลกระทบกับสังคมในวงกว้างอีกด้วย

Visitors: 364,684