ความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ 08/07/2564...,
เขียนโดย คุณณัฐกิตติ์ ฉวีจันทร์
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
               บริษัท มาห์เล แบร์ เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด...,

 

เรื่อง ความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

     สำหรับการสื่อสารข่าวสารอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ที่ 25/2564 ในการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกัน และยกตัวอย่างอุบัติการณ์ด้านไฟฟ้า

     อันตรายที่อาจเกิดขึ้น Potential Hazards

 • สัมผัสชิ้นส่วนไฟฟ้า/สายไฟ
 • วงจรไฟฟ้ามีการใช้งานมากเกินไป
 • ไม่ต่อสายดินให้กับอุปกรณ์ / เครื่องมือไฟฟ้า
 • การออกแบบการ์ดป้องกันอันตรายไม่เพียงพอ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPEs) ไม่เหมาะสม
 • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรืออันตรายไม่เพียงพอ
 • จัดเก็บวัสดุที่ไม่ปลอดภัยโดยวางใกล้แหล่งพลังงาน

*ผลที่ตามมาจากด้านบนอาจจะแย่ลงในสภาพที่เปียกชื้น

 

     มาตรการป้องกัน Preventive Measures

 • การควบคุมทางวิศวกรรม เช่น ตัวขัดขวางการต่อวงจรผิดพลาด Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI), การใช้ระบบสายดิน, การ์ดป้องกันอันตราย
 • ได้รับการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อให้รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และอันตราย
 • ไม่ทำงานกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีพลังงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ
 • จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด

     

     อุบัติการณ์ด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย Electrical incidents include

 • ไฟฟ้าช็อต Electrical Shock 
 • ไฟไหม้/ระเบิดจากไฟฟ้า Electrical Fire/Explosion
 • การเผาไหม้จากไฟฟ้า Electrical Burn
 • อุบัติเหตุจากไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatic Accident
 • ความเสี่ยงจากฟ้าผ่า Lightning Risk
 • อันตรายจากการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
 • Electromagnetic Radiation Hazard
 • อันตรายจากการตก เป็นต้น Fall Hazard, etc.
Visitors: 355,916