ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง การใช้เทคนิค SHERPA ทำนาย Human Errors เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (ภาคปฏิบัติ)

เผยแพร่เมื่อ 3/8/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
Visitors: 341,427