ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 11/4/2565
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565

********************************

กำหนดการ
เปิดรับผลงานวิชาการ บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2565
แจ้งผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ส่งผลงานแก้ไขฉบับสมบูรณ์ก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

**เฉพาะบทความฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการเผยแพร่ลงวารสารสมาคม
และใช้สำเร็จการศึกษาได้

********************************

สแกน QR Code หรือ คลิ๊ก Link เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน >> คลิ๊ก !!

Template บทความ >> คลิ๊ก !!

ส่งบทความได้ที่ >> คลิ๊ก !!

  

 

 

Visitors: 386,094