ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมาชิก ⟨ ด้านล่างนี้⟩  ขั้นตอนที่ 2 : เข้าระบบสมาชิก ⟨ คลิ๊ก!...⟩ 

ท่านต้องกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ⟩⟩ แล้วถึงไปขั้นตอนที่ 2 ระบบสมาชิกถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
จากนั้นรอทางสมาคมฯตรวจสอบหลักฐานการสมัคร/การชำระเงิน เมื่ออนุมัติแล้วระบบจะแจ้งตอบรับการเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติต่อไปVisitors: 386,091