แนะนำผู้เขียน Meet the Professional : Safety Engineer for JorPor Series

เผยแพร่เมื่อ: 05/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Professional : Safety Engineer for JorPor Serie

“.....ในฐานะของวิศวกร และวิทยากรด้านเซฟตี้ ผมจะผสานองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยมาแบบย่อยง่าย เพื่อให้ จป. วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปถ่ายทอดและปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหลายงานเพียงปรับวิธีการบริหารจัดการหรือใช้งบประมาณไม่มาก ก็สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้ และจะพบว่างาน ‘วิศวกรรมความปลอดภัย’ เป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวทุกคน” - วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์....

จากประสบการณ์ภาคสนามของวิศวกร การประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรม เข้ากับศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน คือสิ่งที่ไปด้วยกันได้  ในรูปแบบ ‘วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)’ ซึ่งจป.วิชาชีพต้องรู้และเข้าใจ

การทำงานในกระบวนการผลิตในโรงงานและในงานก่อสร้าง อันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จะเกิดจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องมือ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางวิศวกรรม แต่พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์เหล่านี้ แม้สามารถทำงานได้ แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามข่าวในสื่อมวลชนอยู่ตลอดแทบทุกวัน

เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่วงการเซฟตี้ ต้องห้ามพลาด! กับ Safety Engineer for JorPor Series ในเมนู Meet the Professional และขอขอบคุณ อาจารย์หลิว วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์  ที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในวงการวิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน

คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์  จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภายหลังมีความสนใจด้านเซฟตี้ จึงเข้าศึกษาเพิ่มเติมใน วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังจากนั้นได้ผันตัวจากงานวิศวกรรมเข้าทำงานเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย เดินสายบรรยายทั่วประเทศให้ทั้ง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ และหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังได้ทำงานด้านวิศวกรรมอีกหลายด้าน เช่น งานตรวจสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง หม้อน้ำ งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นต้น 

สำหรับในวงการวิศวกรรม จัดว่า คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวางรากฐานงานวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น โดยได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และเข้าร่วมทั้งในงานปรับปรุงกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ด้านงานยกหิ้ว/ปั้นจั่นอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยในปัจจุบัน ได้เข้าไปมีบทบาทในงานด้านสังคมทั้งด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงานให้หลายหน่วยงาน อาทิ 

  • ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
  • กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
  • กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 
  • รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
  • รองประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีความปลอดภัยไฟฟ้าและเครื่องจักรกล สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
  • อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มสธ. มจพ. มจธ. มวล. มทร.อีสาน เป็นต้น

จากประสบการณ์ทั้งภาคสนาม วิชาการ และการบรรยายให้สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย รวมทั้งในโรงงานและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ สอป.มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ จะมาพบกับทุก ๆ ท่านในซีรีส์เด็ด Safety Engineer for JorPor ที่พลาดไม่ได้! โดยจะนำเสนอทุก ๆ วันที่ 22 ของเดือน เริ่ม 22 พฤษภาคมนี้

แล้วพบกันที่ www.ohswa.or.th

#สอป_meet_the_professional

Visitors: 15,493