การออกแบบชุดนำเสนอเพื่อการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดในการทำงาน “Presentation of Safety So Easy

เผยแพร่เมื่อ: 18/06/2563....,
เขียนโดย คุณสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย, How to be a Great Speaker series..., 
“ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สังกัดสำนักความยั่งยืนองค์กร ธุรกิจอาหารสัตว์บก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

การออกแบบชุดนำเสนอเพื่อการอบรมด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดในการทำงาน “Presentation of Safety So Easy

          อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการสร้างงานนำเสนอ ก็คือ เรื่องของการออกแบบหน้าตา PowerPoint ให้สวยงาม ดึงดูดใจ และอ่านง่าย โดยเฉพาะเรื่องในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมีส่วนต้อง สร้างความตระหนัก โน้มน้าว จูงใจให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดำเนินตามกฎหมาย และเกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งการเลือกใช้สีที่เหมาะสม และการเน้นข้อความ ภาพ สัญลักษณ์มีความสำคัญและเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู สวย สะดุดตา และน่าสนใจ

          การเริ่มต้นด้วย ข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ สถิติ ที่น่าปลุกให้ทุกคนมาสนใจมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนจากการเริ่มด้วยการกล่าวทักทาย มาเป็นการกล่าวถึง ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ เดิม … กราบเรียนคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี (กล่าวทักท่าน >> กล่าวหัวข้อการอบรม >> เข้าสู่เนื้อหา) ใหม่ … จากสถิติการเสียชีวิต และอัตตราการเจ็บปวดเนื่องจากการทำงานกับสารเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ 18 ซึ่งน่าตกใจยิ่งนัก เรียนคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ในวันนี้เราจะมาทราบถึงความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี (ข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ สถิติ >> กล่าวหัวข้อการอบรม >> กล่าวทักท่าน >>  เข้าสู่เนื้อหา)

          การเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบ เรายังมีโปรแกรมสำเร็จรูปมากมายที่อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนได้ออกแบบและเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบาย สำหรับครั้งนี้กระผมขออนุญาตแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปและขออนุญาตแนบลิงค์มาไว้ณที่นี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านที่มาอ่านได้นำไปใช้งาน https://color.adobe.com/create/color-wheel กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเองต้องใช้การออกแบบและจำเป็นจะต้องอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะให้พนักงานหรือผู้รับเหมาเกิดความตระหนักหรือเกิดทัศนคติที่ดีเรามาดูแนวทางที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกแบบได้อย่างสวยงามและตรงหัวข้อกันเลยครับ

          สีแดง อันตรายและพื้นที่ที่ต้องห้าม

          สีฟ้า การผ่อนคลาย ความเย็นสบาย และความเรียบง่าย

          สีเหลือง ความสนุกสนาน ความเจิดจรัส หรือแสดงถึงแสงอันเจิดจ้า

          สีดำ การเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่หัวข้อหลักหรือหัวข้อที่มีนัยยะสำคัญ

          สีน้ำเงิน เป็นสีพื้นฐานหรือสีพื้นทั่วไปที่อาจเลือกใช้

          ทั้งนี้ การเลือกใช้สีก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านแต่ถ้าหากส่วนใหญ่ในการคุมโทนเพื่อที่จะให้ออกแบบมาแล้วดูสมูทหรือดูเข้ากันไปซะทุกอย่างทำให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายสายตาและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราขออนุญาตเป็นแนวทางในการเลือกใช้สีดังต่อไปนี้ครับ

 

          การเลือกใช้ภาพและตัวอย่างสัญลักษณ์สื่อความหมาย การเลือกภาพหรือสัญลักษณ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราสร้างบรรยากาศการอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งเรียกความสนใจ ความน่าตื่นเต้น และสิ่งที่น่าค้นหา น่าเรียนรู้ ซึ่งความสบายของการมองเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เราควรแบ่งสไลด์หรือชุดนำเสนอของเราให้มองสบายตา มีการแบ่งส่วนประกอบของภาพ พื้นที่ว่าง ข้อความ และสัญลักษณ์ ดังนี้

ภาพ 70/ พื้นที่ว่าง 20/ ข้อความ 10

สัญลักษณ์ 50/ ภาพ 20/ พื้นที่ว่าง 20/ ข้อความ 10

ข้อความ 30/เน้นสัญลักษณ์ 20/ พื้นที่ว่าง 50

พื้นที่ว่าง 80/ ข้อความ 20

          นอกจากนี้ เรายังสามารถทำให้สีเป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูดของความสัมพันธ์ที่เราอยากจะสื่อไปในสไลด์ และยังจะสามารถใช้สีเป็นการดึงดูดโดย เติมสีไปในภาพและเติมสีไปในสัญลักษณ์ เพื่อให้กลืนและดูสมูทไปกับสไลด์หรือว่ามีความเหมาะสมในองค์ประกอบของสีที่ได้กล่าวในหัวข้อที่แล้ว ทั้งนี้ผู้เขียนขออนุญาตแนะนำแนวทางหรือเพื่อนำไปศึกษาโดยจึงยกให้เว็บนี้เป็นเดอะเบสในใจของผู้เขียนเอง  https://www.free-powerpoint-templates-design.com/

 

          การปิดการอบรม ในท้ายการอบรม เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนจดจำและให้เกิดความตระหนักจากเรื่องที่เราได้กล่าวมาทุกหัวข้อ ฉะนั้นแทนที่เราจะไปเขียนคำว่า thank you เราสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากมายเลย ซึ่งสไลด์ Thank You ที่เอาไว้ปิดการนำเสนอไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดเลยครับ เพียงแต่น้ำหนักโอกาสสุดท้ายมันคือภาพจำสุดท้ายที่เราอยากให้ผู้ฟังเราและจดจำในการนำเสนอของเรา เราควรจะมีจุดสุดท้ายด้วยสไลด์ปิดการนำเสนอที่เป็นมากกว่าคำว่าขอบคุณ เช่น ภาพความสูญเสียที่ทุกคนเห็นแล้วทำให้มีความรู้สึก ภาพอุบัติเหตุหรือภาพอุบัติภัยที่มีผลกระทบอันใหญ่หลวง ภาพผลกระทบจากการกระทำหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุอันเนื่องมาด้วยความสูญเสียที่นับมูลค่าไม่ได้ จะทำให้การจบการอบรมหรือการบรรยายของเรานั้นมีความประทับใจน่าสนใจและควรนำไปปฏิบัติอย่างยิ่ง

https://ipuresafe.com/

Visitors: 212,054