ดาวน์โหลดเอกสาร ถอดบทเรียน อุบัติภัยจากการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ 6/12/2566
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

ดาวน์โหลดเอกสารถอดบทเรียน
อุบัติภัยจากการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่าน Facebook live ของ ส.อ.ป.

หัวข้อการอบรม:
     - คำจำกัดความ กรอบขอบเขต และเจตนา เกี่ยวกับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตาม ก.แรงงาน
     - บทบาทหน้าที่ของ ปภ. เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการจัดการอุบัติภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
     - สถาบันการดับเพลิงและการบรรเทาสาธารณภัย กับการแก้ปัญหาด้านการดับเพลิง
     - ปัญหาการฝึกอบรมดับเพลิงของไทยและมาตรฐานการฝึกดับเพลิงด้วยไฟจริง (Live fire)
     - มาตรฐานของถังแก๊ส การตรวจสอบ และอันตรายจากการดัดแปลงอุปกรณ์

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ของ ส.อ.ป.: ดูย้อนหลัง

 

Visitors: 386,089