คู่มือการจัดการ COVID-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ

เผยแพร่เมื่อ: 14/04/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

คู่มือการจัดการ COVID-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ ฉบับ ส.อ.ป.

คู่มือเชิงปฏิบัติการ อิงทฤษฎี เขียนโดยนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.ระดับวิชาชีพ Practical Manual for Professional JorPor โดย ส.อ.ป.

 

ในยุคที่คนนั่งเกวียน ขี่ม้า กินน้ำจากลำธาร ก็เข้าใจได้ที่คนจะล้มตายด้วยโรคติดต่อ จนแทบทำให้เมืองร้าง แต่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับโรค COVID-19 จะทำให้คนในยุค 5G ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลไปถึงดาวอังคาร จะมาป่วยนับล้าน ตายนับแสน ด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยความรู้พื้น ๆ ของงานสาธารณสุข ส.อ.ป. จัดทำคู่มือนี้ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ และผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้ลูกจ้างเกิดการติดเชื้อหรือได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เข้าสู่ร่างกาย ไปจนถึงแนวทางที่ควรดำเนินการเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นในสถานประกอบกิจการ คนเขียนคือนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.วิชาชีพ ที่คลุกคลีกับเรื่องการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสตัวนี้ สไตล์การเขียนเน้นอ่านง่าย ตรงประเด็น แบบว่าเอาไปใช้งานได้เลย แต่ละหัวข้อ มีลักษณะเป็นเอกเทศของหัวข้อนั้น ๆ ต้องการรู้เรื่องหัวข้อไหน อ่านหัวข้อนั้นได้เลย และขอขอบคุณแหล่งความรู้และโรงงานต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้นำข้อมูลและภาพต่าง ๆ มาเผยแพร่ มา ณ ที่นี้ด้วย

Visitors: 391,460