COVID-19 : Are you ready? Return to work safely

เผยแพร่เมื่อ: 26/04/2563....,
เขียนโดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, นายกสมาคมฯ...,

 

COVID-19 : Are you ready? Return to work safely
พร้อมหรือไม่? กลับมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ในช่วงเวลาของการกลับมาทำงานใหม่ของสถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ภายหลังการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ดุที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 นั้น เพื่อสนับสนุนการเตรียมการรับมือในเชิงป้องกันการติดเชื้อ และมีวิธีการจัดการทั้งก่อนเข้ามาทำงานใหม่ ระหว่างการทำงาน ตลอดจนเรื่องสำคัญ ๆ อีกมากที่ต้องดำเนินการ สอป.สอม.และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันผลิตคู่มือการดำเนินการให้จป.วิชาชีพ และผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ได้นำไปใช้งาน

ก่อนอื่น มาพิจารณาดูว่าหนังสือ COVID-19 : Are you ready? Return to work safely พร้อมหรือไม่? กลับมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ที่กำลังจะเผยแพร่ต้นพฤษภาคมนี้ ตรงความต้องการของท่านหรือไม่ ขอให้คิดดูว่าท่านตอบคำถามต่อไปนี้ว่าอย่างไร

ท่านต้องการรู้และเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ (ตัวอย่าง)

 • วิธีประเมินความเสี่ยง งานไหนควรทำแบบ work from Home ได้ งานไหนต้องกลับมาทำที่สปก.แล้ว
 • จะทำ Pre-Opening กันอย่างไร
 • จะจัดการลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมเยียนอย่างไร ทั้ง ก่อน/ระหว่างทำงาน ที่หน้างาน และหากสงสัยว่าติดเชื้ออย่างไรให้เป็นมืออาชีพ
 • การสื่อสาร การสร้างความตระหนัก และการให้ความรู้ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการ Health declaration ทำกันอย่างไรกับคนของเราและคนอื่น (ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมเยียน)
 • การประยุกต์เรื่อง Social distancing
 • สุขวิทยาส่วนบุคคล ทำอย่างไร เพราะนี้คือพื้นฐานที่สำคัญจริง ๆ ทำได้ ทำถูก มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว)
 • การรับส่งบุคลากร เรื่องใหญ่มาก จะจัดการอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
 • การจัดการโรงอาหาร ที่พักระหว่างทำงาน ไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรค ติดเชื้อ
 • การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากเชื้อไวรัสนี้
 • การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ (ที่ไม่ใช่กลายมาเป็นฆ่าคนซะเอง)
 • การจัดการเรื่อง PPE แบบมืออาชีพที่ไม่ใช่ทำตามแฟชั่น
 • การจัดการกากของเสีย (ที่จะมาจากเรื่อง COVID-19 นี้)
 • และสุดยอดของการนำไปใช้งานคือ Readiness checklist มีไว้ข้างกาย ไม่ทำให้พลาดการทำสิ่งสำคัญ ๆ แน่นอน

หากท่านตอบ “ใช่” ขอโปรดติดตามเพจและเว็บไซต์ สอป.​สอม.และของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหิดล

ต้นพฤษภาคมนี้ ส่งตรงถึงเครื่องท่านแน่นอน

Visitors: 386,091