โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่ ISO 39001

เผยแพร่เมื่อ:  10/04/2563....,

เขียนโดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, นายกสมาคมฯ...,

 

หารือแนวทางความร่วมมือ "โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001"

 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่ ISO 39001 โดย ศวปถ./สอป./สรอ./SCG/SHELL/PTT

วันนี้เป็นการประชุมต่อในเรื่องดังกล่าว ได้สาระดีมาก และคิดว่าผลลัพธ์จากโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์มหาศาลกับจป.วิชาชีพ และผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยทางถนน เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้คือ

  1. เกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน ก้าวหน้า และ สมบูรณ์ (คือตามข้อกำหนด ISO 39001)
  2. แนวทางการปฏิบัติ (Guideline for Implementation) พร้อมตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการ
  3. แนวทางตรวจประเมิน (Guideline for Auditing)
  4. หลักสูตรฝึกอบรม (ทั้งหลักสูตร Implementations & Audit)

ซึ่งแน่นอนว่า ศวปถ.โดยคุณหมอธนะพงษ์ จินวงษ์ ผจก.ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และสอป.จะนำผลงานนี้ (ที่ final แล้ว - คาดว่าประมาณต้นพฤษภาคมนี้) เผยแพร่สำหรับผู้สนใจต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมนั้น จะใช้วิธีฝึกอบรมทางไกล โดยอาจใช้ ZOOM และ FB โดยกลุ่มเป้าหมายแรก ๆ จะเป็นกิจการด้านขนส่ง ซึ่งทางภาคเอกชน เข่น SCG/SHELL/PTT จะช่วยหาบริษัทที่เป็น Supply chain มาร่วมโครงการ

เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และแนวทางตรวจประเมิน มีความสมบูรณ์ และมีประโยชน์ในการนำไปใช้งานจริง มติที่ประชุมวันนี้ จึงอยากได้ความเห็นจากจป.วิชาชีพและผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ ในส่วนนี้ไม่ทราบสมาชิกสอป.และผู้สนใจที่เป็นจป.วิชาชีพ สนใจจะช่วยประเมินตัวร่างกันไหม จะได้ส่งตัวร่างไปให้ดูกัน (แต่ต้องให้สัญญากันนะครับว่าจะประเมินกลับมา)

#สอป

Visitors: 327,578