งานประชุมวิชาการ “The 4th ANOH Conference 2017”

 10/02/2560....,

เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ นายกสมาคม ส.อ.ป. (OSHWA) และ รศ.ดร. สุนิสาชายเกลี้ยง วิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคม ส.อ.ป. (OSHWA) เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกเครือข่ายของ Asian network of Occupational hygiene (ANOH) ซึ่งมี Professor Dr. Doo Yong Park เป็นนายกเครือข่าย (thePresident of ANOH) และเป็นผู้เชิญให้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย “The 2017 ANOH Board meeting”

ซึ่งผลการประชุมครั้งทำให้ทราบว่าหลายประเทศอื่นในเขตอาเซียนยังมีความก้าวหน้าเรื่อง Industrial Hygiene น้อยกว่าประเทศไทย ดังนั้นผู้ร่วมประชุมหลายประเทศจึงมีแนวคิดจะเริ่มงานขึ้นมาใหม่ และทาง ANOH board จึงมีมติด้านแผนการจัดทำค่า TLVs ของอาเซียน ซึ่งอาจไม่แตกต่างจากค่า TLVs ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการนี้ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ยังได้รับเชิญให้เป็น Keynote ของงานประชุมวิชาการ The Conference of Korean industrial hygiene association (KIHA) 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างเมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบรรยายในหัวข้อ “Current Status and Set-up Procedures of Occupational Exposure Limits (OELs) in Thailand”

งานประชุมครั้งจัดขึ้น ณ เมือง Dong-Daegu ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

Visitors: 204,823